Koncept och speciallösningar

Tekniken med egenlimmade sandwich-element är fortfarande basen i våra högkvalitativa transportskåp. Konstruktionen är lätt, stark och vridstyv. Vi tillverkar skåp för mängder av ändamål. Allt från s k volymskåp till specialskåp för t ex kyla, värme, konceptskåp och s k ”tavelhyllor”. Vi tillverkar även påbyggnader för tunga fordon, BE-trailers och flakbilar. Oavsett vilken typ och om det gäller skräddarsydda speciallösningar eller större volymer så är vi rätt partner med väl utvecklat monterings- och servicenät över hela Sverige och Norden.